Global ekologik muammolar va ularning echimlari (1-qism)

Global ekologik muammolar va ularning echimlari (1-qism)

O‘zbekiston Respublikasi Ekologik partiyasining rahbari Abdushukur Xamzaev bilan suhbat.

O‘zbekistonda ekologik muammolar dolzarblashib bormoqda. Ularning yechimini topishda, mamlakatimizda atrof-muhofazasiga oid qonunchilikni kuchaytirishda 2019 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan va bugungi kunda sezilarli ta’sir kuchga ega bo‘lgan O‘zbekiston Ekologik partiyasining o‘z o‘rni bor. O‘zbekiston Respublikasi Ekologik Partiyasining rahbari, qishloq xo‘jaligi fanlari doktori Abdushukur Xamzaev bilan suhbat aynan yechimini kutayotgan ekologik muammolar haqida.